Eva Wistedt Guld & silversmide, Badstugatan 2
783 30 Säter
www.wist.se
evawistedt@telia.com

Metall

CV

Utbildning: 

91 Silversmideskurs TBV, Hallstahammar.
91-94 Hantverkstekniskt program i Köping varav fyra terminer som lärling hos Guld/Silversmed Wolfgang Gessl i Stockholm.
94-99 Institutionen för Metallformgivning, Konstfack i Stockholm.
97 Lärling hos Guld/Silversmed Antonio Castello, Taxco Viejo, Mexico.
97 Bachelor of fine art, Konstfack Stockholm.
99 Master of fine art, Konstfack Stockholm.

Stipendier: 

94 Ida Unman
95 Estrid Ericsson resestipendium
96 Estrid Ericsson resestipendium
98 Åke Gewers minnesfond
00 Sleipner resestipendium

Utställningar: 

95 Konstfullt, Vin och sprithistoriska Muséet, Stockholm.
95 Råmaterial. Vita havet, Konstfack, Stockholm.
96 För mat och dryck. Galleri Metallum, Stockholm.
96 Ung form i framtiden rum. Kungliga Slottet, Stockholm
97 Gamla känslor ny symbolik. Bruksmuseet,
Vikmanshyttan. Separatutställning.
99 Vårutställning Konstfack Stockholm.
00 Samlingsutställning – examensarbeten 99 Kalejdo, Uppsala.
00-02 Urban asketism, vandringsutställning,
00 Röhsska museet, Göteborg.
01 Vestlandske Kunstindustrimuseum, Bergen, Norge
01 Galleri Ram, Oslo, Norge.
02 Kulturhuset, Stockholm.
02 Skärgårdsfrukost- löskokt och klar. Konsthantverkshuset, Göteborg Separatutställning.
02 Exploring metals. Sculpture to wear,
Los Angeles, USA. I samarbete med svenska konsulatet i Los Angeles.
03 Min skattkammare. Samlingsutställning.
Livrustkammaren. Kungliga slottet. Stockholm
04 Konst i Gammelstilla. Samlingsutställning
med medlemmar från KID, konst i Dalarna.
05 Vägskäl - Homoludens, den lekande människan.
Samlingsutställning, Leksands kulturhus.

Medlemskap i konstnärliga organisationer: 

Konst i Dalarna

 
Övrigt: 

Mitt arbete är mitt.

En självklarhet kan tyckas… men också en
inställning som genomsyrar allt från
första tanke, idé, design till själva
produktionen, från minsta juvelerararbete
till konstinstallationer. Att tänka fritt
och skapa fritt är ett aktivt arbete som
hela tiden pågår. Fritt från tydliga
influenser som ju trots allt alltid finns,
fritt från rädslan för kritik, fritt från
mördande självkritik och fritt från den
utslätande nödvändigheten i att göra säljbara
produkter.

Alltså krävs det mod att skapa. Och ibland
är man också tvungen att sticka ut huvudet
och ta smällarna. Man måste bara tordas och
vilja riktigt riktigt mycket.

Och jag, jag vill…

 

Medlemmar

På gång

KIDmedlemsutstallning

PAL aug 8

Toneva SkörFörtröstan

annahedstrom affisch

affisch ljuset

affisch mörker

Johanna Fästö

marieta

Fredrik Hilda digitalt