Ornäsgatan 4
791 62 Falun
snn.staffan@telia.com

Metall

CV

Utbildning: 

Hantverkets folkhögskola, Leksand
lärling

Stipendier: 

Konstnärsnämndens konstnärsbidrag 1980, -81,
arbetsbidrag 1984, -88, -91,
arbetsstipendium 1993, -96;
Olhansstipendiet Dalarnas Konstförening 1980,
Pris i corpusklassen "Svenskt silver idag"
Nationalmuseum Stockholm,
Konsthantverkarnas vänners stip.1988,
Dalarnas konstförenings stora stip.1989,
Frimurarlogen Den Nordiska Förstas stip.1989,

Utställningar: 

Verksamhet efter 1990
Viktigare utställningar:
separat:
Nutida Svenskt Silver, Stockholm 1990;
"Matsilver för 12 personer", Nfs, Stockholm 1992;
"Kannor", Galleri Metallum, Stockholm 1992;
"Silver-Silver", Dalarnas Museum Falun 1993;
"Kannor", Galleri Rista, Umeå 1993;
"Några kannor i silver", Konsthantverkarna, Stockholm 1996;
Galleri Torget 11, Åhus 1996.
Samlingsutställningar i urval:
Röhsska konstslöjdsmuseet, Nfs, Göteborg 1990;
Nutida Svenskt Silver i Tallin, Konstindustrimuseet, Estland 1991;
"Smycken och corpus", Galleri Rista, Umeå 1991;
"Matsalen", Centrum för konst och hantverk, Göteborg Örebro Malmö Umeå Stockholm, 1992/94;
"Silver till nytta och lust", Nfs, Nationalmuseum, Stockholm Bryssel 1993;
"Kannfestival", Galleri Lejonet, Stockholm 1993;
"48 händer",Waldemarsudde,Stockholm 1994;
"10+10", Västerås konstmuseum, Västerås 1994;
"Silver till nytta och lust",Nfs,Paris 1995;
"Ädla tendenser - framtidens fornform", Historiska Museet Stockholm 1995;
Galleri GLAS Ett, Konsthantverkscentrum Stockholm 1996;
Galleri Kamras,Borgholm 1996.

Inköpt av / Representerad: 

Nationalmuseum Stockholm
Röhsska konstslöjdsmuseet Göteborg
Dalarnas Museum Falun
Östergötlands Museum Linköping

Offentliga utsmyckningar / Uppdrag: 

Folkbidningsförbundets förtjänsttecken 1992,
Dopfunt (skål) till Bjursås kyrka 1993,
Dopvattenkanna till Leksands kyrka 1994,
Altarkors och två vaser till Skogskapellet i Falun

Övrigt: 

Litteratur:
Om konsthantverkare i 80-talet,
Stockholm 1989
Ann-Marie Ericsson Svensk Smyckekonst,
Västerås 1990
Kerstin Wickman: Hamrad till skönhet,
tidskriften Form 1992:2
Mailis Stensman: 48 händer,
utställningskatalog Stockholm 1984
Natinalencyklopedin band 14
Åke Livstedt: Tanken och handen
Konstfack 150 år, Stockholm 1994
Svensk konsthantverksguide, Stockholm 1996

 

Medlemmar

Demografik2.0 NY

På gång

Meken Jubilaren Affisch 2019

anmödrar

flyer sundborn FINAL

hildasholm

62519633 2713391935344604 6664434116785602560 o

Affisch Erik

Webbflyer Lisbeth o May

Borlange konstforening Hedström affisch

Emaljaffisch

Affisch fr tryck

01 Svarta gran Hilda affisch

SaraErkers affisch3

liljeholm anna linnea

beritmelin 2

180927

affisch jubilarens 2018 copy

samsprak web

toneva

asdfasdf

11unnamed

Konstrondan Vansbro

vernissagekort sara erkers

Linnea

AFFISCH till tällberg

konstatalla

lerans språk1

BOMO 2 17 september jubilarens val 2017

jesche

Holmer

Ulla Faleij och Per Myrström Morautst affisch

StandigtDennaSkoraTrad

fkv

affisch ok