Ornäsgatan 4
791 62 Falun
snn.staffan@telia.com

Metall

CV

Utbildning: 

Hantverkets folkhögskola, Leksand
lärling

Stipendier: 

Konstnärsnämndens konstnärsbidrag 1980, -81,
arbetsbidrag 1984, -88, -91,
arbetsstipendium 1993, -96;
Olhansstipendiet Dalarnas Konstförening 1980,
Pris i corpusklassen "Svenskt silver idag"
Nationalmuseum Stockholm,
Konsthantverkarnas vänners stip.1988,
Dalarnas konstförenings stora stip.1989,
Frimurarlogen Den Nordiska Förstas stip.1989,

Utställningar: 

Verksamhet efter 1990
Viktigare utställningar:
separat:
Nutida Svenskt Silver, Stockholm 1990;
"Matsilver för 12 personer", Nfs, Stockholm 1992;
"Kannor", Galleri Metallum, Stockholm 1992;
"Silver-Silver", Dalarnas Museum Falun 1993;
"Kannor", Galleri Rista, Umeå 1993;
"Några kannor i silver", Konsthantverkarna, Stockholm 1996;
Galleri Torget 11, Åhus 1996.
Samlingsutställningar i urval:
Röhsska konstslöjdsmuseet, Nfs, Göteborg 1990;
Nutida Svenskt Silver i Tallin, Konstindustrimuseet, Estland 1991;
"Smycken och corpus", Galleri Rista, Umeå 1991;
"Matsalen", Centrum för konst och hantverk, Göteborg Örebro Malmö Umeå Stockholm, 1992/94;
"Silver till nytta och lust", Nfs, Nationalmuseum, Stockholm Bryssel 1993;
"Kannfestival", Galleri Lejonet, Stockholm 1993;
"48 händer",Waldemarsudde,Stockholm 1994;
"10+10", Västerås konstmuseum, Västerås 1994;
"Silver till nytta och lust",Nfs,Paris 1995;
"Ädla tendenser - framtidens fornform", Historiska Museet Stockholm 1995;
Galleri GLAS Ett, Konsthantverkscentrum Stockholm 1996;
Galleri Kamras,Borgholm 1996.

Inköpt av / Representerad: 

Nationalmuseum Stockholm
Röhsska konstslöjdsmuseet Göteborg
Dalarnas Museum Falun
Östergötlands Museum Linköping

Offentliga utsmyckningar / Uppdrag: 

Folkbidningsförbundets förtjänsttecken 1992,
Dopfunt (skål) till Bjursås kyrka 1993,
Dopvattenkanna till Leksands kyrka 1994,
Altarkors och två vaser till Skogskapellet i Falun

Övrigt: 

Litteratur:
Om konsthantverkare i 80-talet,
Stockholm 1989
Ann-Marie Ericsson Svensk Smyckekonst,
Västerås 1990
Kerstin Wickman: Hamrad till skönhet,
tidskriften Form 1992:2
Mailis Stensman: 48 händer,
utställningskatalog Stockholm 1984
Natinalencyklopedin band 14
Åke Livstedt: Tanken och handen
Konstfack 150 år, Stockholm 1994
Svensk konsthantverksguide, Stockholm 1996

 

Medlemmar

På gång

Borlange konstforening Hedström affisch

Emaljaffisch

Affisch fr tryck

01 Svarta gran Hilda affisch

SaraErkers affisch3

liljeholm anna linnea

beritmelin 2

180927

affisch jubilarens 2018 copy

samsprak web

toneva

asdfasdf

11unnamed

Konstrondan Vansbro

vernissagekort sara erkers

Linnea

AFFISCH till tällberg

konstatalla

lerans språk1

BOMO 2 17 september jubilarens val 2017

jesche

Holmer

Ulla Faleij och Per Myrström Morautst affisch

StandigtDennaSkoraTrad

fkv

affisch ok