Medlem i föreningen kan den bli som är yrkesverksam bild- eller formkonstnär med motsvarande kriterier som för KRO och KIF.

Alternativ 1: 

Konstnärlig kandidatexamen (3 år), konstnärlig magisterexamen (4 år) eller konstnärlig masterexamen (5 år)

Ansökningar behandlas löpande.

Klicka här för att komma till ansökningsschema för Alternativ 1.

Alternativ 2:

Konstnär som uppfyller 4 av nedan 6 meriter inom 5 år.

  1. Konstnären ska ha genomfört separatutställning i galleri, kommunal konsthall, museum eller lokal som drivs av arrangör vars huvudsakliga syfte är att bedriva regelbunden utställningsverksamhet.
  2. Konstnären ska ha deltagit i grupputställning på konstmuseum eller konsthall.
  3. Konstnären ska ha utfört offentligt permanent utsmyckningsuppdrag från statligt organ, landsting eller kommun.
  4. Konstnären ska i egenskap av konstnär ha erhållit stipendium från statligt organ, landsting eller kommun.
  5. Verk av konstnären ska ha inköpts av inköpskommitté tillhörande statligt organ, landsting, kommun eller museum.
  6. Konstnären ska på annat sätt än vad som anges i punkterna 1-5 ha bedrivit konstnärlig yrkesverksamhet, såsom konstnärliga konsultuppdrag, pedagogiska uppdrag, eller genomgått annan kvalificerad utbildning av relevans för det konstnärliga området.

Ansökningar enligt Alternativ 2 behandlas en gång per år (november).

Klicka här för att komma till ansökningsschema för Alternativ 2.

 

 

 

Medlemmar

På gång

zimmerman

Affisch A3 Terrains of togetherness 2023 GSG

göstabacklund17jun16jul

 Affisch A3 Hedstrom 2022 GSG

Rorelser KiD 3 24 september sm

Hållams UrMarkensBrus

Matilda Haritz Svenson 2021 affisch A3 GSG s

2021 12 10

Toneva 2021 6 21 nov

IMG 1539

Art Run 2021 affisch A3 GSG V2 liten

Konstidaalarnasmedlemsutstallning2021

Bergman 2021 affisch A3 GSG