Installation

ELISABETH BILLANDER

Den röda tråden i Elisabeth Billanders konstnärskap är ett utforskande tillvägagångssätt där hon sammanlänkar material, former och färger till installationer. Hantverket spelar en central roll i detta utforskande och ett bärande element är ett intuitivt nyttjande av slumpen. På olika vis utforskar hon genom att komponera, förena och placera objekt och material i relation till varandra och i förhållande till rumsligheterna som de huseras i. 

Besökaren utgör ofta en viktig beståndsdel i BIllanders konstnärskap. Genom att besökaren rör sig runt och mellan verken i avgränsade rumsligheter förvandlas besökaren till en interagerande aktör, som ingår i en av flera pågående dialoger — mellan konstnären och materialen, mellan konstnärens verk och rummet, mellan rumsligheten, verken och betraktaren

Medlemmar

På gång

zimmerman

Affisch A3 Terrains of togetherness 2023 GSG

göstabacklund17jun16jul

 Affisch A3 Hedstrom 2022 GSG

Rorelser KiD 3 24 september sm

Hållams UrMarkensBrus

Matilda Haritz Svenson 2021 affisch A3 GSG s

2021 12 10

Toneva 2021 6 21 nov

IMG 1539

Art Run 2021 affisch A3 GSG V2 liten

Konstidaalarnasmedlemsutstallning2021

Bergman 2021 affisch A3 GSG